Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
KOBİ Proje Destek Programı Proje Hazırlama Kılavuzu

KOBİ Proje Destek Programı Proje Hazırlama Kılavuzu

01/08/2022

GİRİŞ KOBİ Proje Destek Programının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılması için hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir. Bu kılavuz, KOBİ Proje Destek Programından yararlanmak isteyen işletmelerin, proje başvuru formunu doldurmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu Destek Programı ile KOSGEB projeye destek vermekte olup, Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin öncelikle proje kavramını iyi anlamaları gerekmektedir. 

 

Proje Kavramı ve Unsurları Nelerdir? Proje, belirli bir süre içerisinde ön görülen bütçe ve insan kaynağını kullanarak, birbiri ile ilişkili amaç ve hedefleri olan, belirli girdileri alarak belirli süreçlerden geçirdikten sonra belirlenmiş sorunlara ve ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte çıktıları üretecek planlanmış faaliyetler dizisi olarak tanımlanmaktadır. Yalnızca bir mal veya hizmetin teminine yönelik bir faaliyet proje olarak sunulmamalıdır, bu tür bir çalışma ancak proje kapsamındaki faaliyetlerden biri olabilir. Proje, işletmenin belirlenmiş bir sorunu veya ihtiyacını gidermelidir. 

 

Proje, işletmenin tüm sorun ve ihtiyaçlarını gidermeye dönük olmamalıdır.

 

 - Projenin amacı; projenin net olarak tanımlanmış, açık olarak ifade edilmiş ve okunduğunda farklı anlamlar çağrıştırmayacak bir amacı olmalıdır. Bu amacın soyut ve ulaşılamaz değil; ulaşılabilir, gerçekçi ve somut çıktılar üreten nitelikte olması gerekir. 

 

- Proje amacını gerçekleştirmek için hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için de planlanmış faaliyetler tanımlanmalıdır. Faaliyetler, gerçekleştirilme sırasına göre yazılmalıdır. Faaliyetlerin birbirleri ile ilişkisinin kurulması ve proje önerisinde bunun gösterilmesi önemlidir. Proje kapsamında geliştirilecek olan faaliyetler birbirini izlediği gibi bazı faaliyetlerin paralel gerçekleştirilmesi de mümkün olabilir. 

 

- Faaliyetleri gerçekleştirdikten sonra projenin tamamlanması sonucunda somut bir çıktının olması gerekir. 

 

- Önemli bir diğer husus ise, projenin beklenen faydası ile çıktısının birbirine karıştırılmamasıdır. Projenin çıktısı, proje bitince elde edilen somut sonuçtur. Projenin faydası ise, proje çıktılarının uygulanması sonucu beklenen kazanımlardır. Örneğin; maliyet optimizasyon sisteminin kurulması bir çıktı olup, sistemin uygulanması sonrası maliyetlerde sağlanacak % 10 tasarruf ise bir faydadır. Bir başka proje için müşteri takip sistemi kurulması bir çıktı olup, bu çıktının uygulanması sonucunda satışların % 20 artması bir faydadır. Dolayısı ile maliyetleri % 10 indirmek, satışları % 20 artırmak proje çıktısı olarak düşünülemez. Çünkü proje bittiği anda bunların gerçekleşmesi mümkün olmayacak ancak proje sonuçları (yani çıktıları) uygulandıkça bu faydalar elde edilecektir.

 

Daha detaylı bilgi için tıklayınız