Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Sanayide Yeşil Dönüşüme 450 Milyon Dolar Destek

Sanayide Yeşil Dönüşüme 450 Milyon Dolar Destek

11/12/2023

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB, TÜBİTAK ve Dünya Bankası iş birliğinde KOBİ’lere sağlanacak olan 450 Milyon Dolarlık Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ni açıkladı.

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" lansman toplantısında konuşan Kacır, KOSGEB ve Dünya Bankası iş birliği ile yürütülecek olan “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” kapsamında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Yeşil Sanayi Destek Programı’nın devreye alındığını duyurdu.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amacıyla Yeşil Sanayi Destek Programı açıklanmıştır. Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında, imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi ve Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi konu başlıklarında yapacakları destek başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi

Bu bileşen, endüstriyel faaliyetlerde enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılmasını ve KOBİ'lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında on-site olarak tariflenen çatı üstü GES ve sanayi tesisi içerisindeki bileşik GES projeleri desteklenecektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz, güvenilir enerji dönüşümüne ilişkin faaliyetlerde enerjinin güvenli ve sürdürülebilir olması önceliklendirilecektir.

Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi proje bileşenin destek üst limiti 14 milyon TL olup, Makine, Teçhizat alımı için proje ile başvuran işletmelerin proje bütçelerinin %60’ı oranında destek kapsamına alınacaktır.

Temiz ve Döngüsel Ekonomi için Sanayinin Mobilize Edilmesi

Bu bileşen, KOBİ'lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu bileşende; Enerji verimliliği (örneğin, daha yüksek verimli fırınlar); Su verimliliği; Hammadde verimliliği (örneğin, süreçlerin yapay zeka optimizasyonu); Sürdürülebilir atık geri dönüşümü (ör. tekstilde sentetik liflerin geri dönüşümü); Endüstriyel simbiyoz, Döngüsel ekonomi (ör. gıda atıklarından organik gübre üretimi) vb. yatırımlar desteklenecektir. Üretimde enerji ve su tüketiminin azaltılması, atıklarının yönetilebilir olması, makine modernizasyonu ve ürün yaşam döngüsü yönetimi ise temiz ve döngüsel ekonomi kavramları çerçevesinde önceliklendirilecektir.

Temiz ve Döngüsel Ekonomi için Sanayinin Mobilize Edilmesi proje bileşenin destek üst limiti 4 milyon TL olup, Proje kapsamında Personel Giderleri, Makine, Teçhizat Alım Giderleri, Yazılım Giderleri ve Hizmet Alım giderleri proje bütçelerinin %70’i oranında destek kapsamına alınacaktır.

Destek programına https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/Index?ReturnUrl=%2f adresinden başvuru yapabilirsiniz.