Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Muradiye OSB Lisansüstü Tez Ödülleri

Muradiye OSB Lisansüstü Tez Ödülleri

30/12/2021

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık arasında İmza altına alınan İş Birliği Protokolü kapsamında, Sosyal Bilimler ile Fen ve Mühendislik alanlarında tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde lisans üstü tez ödülleri verilmesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyelerine yönelik yayın teşvik ödüllerine MUOSB'un sponsor olması, karara bağlandı.

Ayrıntılı Bilgi için: http://muosb.org.tr/tez-odulleri/

KABUL EDİLECEK TEZ KONULARI
Fen ve Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler
Savunma sanayi Tarihte Manisa ekonomisi
Otomotiv ana ve yan sanayi Manisanın sosyal ve ekonomik
yapısı
Organize Sanayi Bölgelerinin
bölgesel etkileri
OSB'lerde finansal yapı, yeni
finansman modelleri
Üretimde maliyeti düşürücü
projeler
Osmanlı ekonomisinde sanayi,
Osmanlının sanayi politikaları
Sanayi üretiminin çevreye
etkileri, çevresel faktörler
Dış ticarete dair bütün konular
Manisa özelinde su
kaynaklarının kullanımı, sanayi
kaynaklı su kirliliği, arıtma
yöntemlerinde yenilikçi metotlar
Avrupa Birliğinin sanayi
politikaları, Avrupa-Türkiye sanayi
ilişkileri
Sanayide teknoloji kullanımı Organize Sanayi Bölgelerinin
bölgesel etkileri
Üretim, Ür-Ge, Ar-Ge, tasarım
faaliyetlerine yönelik konular
Sanayi üretiminin çevreye etkisi,
çevresel faktörler
Gıda güvenliği OSB'lerde kredi kullanımı
Biyoteknoloji ve
Biyomühendislik
Sanayileşmenin sosyolojik
boyutları
Yenilikçi malzemeler ve imalat
süreçleri
Sanayi üretiminin çevreye etkisi,
çevresel faktörler
Sürdürülebilirlik uygulamaları OSB'lerde etkin kaynak
kullanımı
İnovasyon