Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Politikamız

Politikamız

Kalite, Çevre, İSG, Enerji Politikası ve İSG Taahhüt 

AFYON OSB olarak Kalite, Çevre, İSG ve Enerji Politikamız;

Toplam Kalite Yönetimine giden yolda, “Kalite herkesin sorumluluğundadır” bilinci ile Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Faaliyetleri Kapsamında; Elektrik, Su, Gaz Dağıtımı, İnşaat Faaliyetleri (Parke, Yol Yapımı, Asfaltlama ve Kanalizasyon Alt Yapısı), Atık Suların Arıtımı faaliyetlerinde;

 

 • Hizmet kalitemiz ve ile katılımcılarımızın memnuniyetini sağlamak,
 • Katılımcılarla her zaman için iyi ilişkiler içerisinde olmak, olası şikayetleri katılımcıyı tatmin edecek şekilde hızla çözümlemek,
 • Hizmette sınır tanımayan, yasal ve diğer tüm şartlara uygun, güler yüzlü, planlı ve standartları en üst seviyede kaliteli hizmet vermek.
 • Enerjinin kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından tüm yasal ve uluslararası mevzuatlara, düzenlemelere, standartlara, katılımcı gerekliliklerine uyulmasını,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını arttırmayı,
 • Doğal kaynakları koruyarak, hava, su, toprak kirliliğini azaltarak enerjinin verimli kullanılmasının sağlanmasını,
 • Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılmasını ve bu çalışmaların desteklenmesini,
 • Enerji performansı ve enerji yönetim sistemindeki sürekli iyileştirmelerin sağlanması,
 • Çalışanlar, müşteriler, paydaşlar ve alt yükleniciler ile, Kalite, Çevre, İSG ve Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurulmasını,
 • Tüm çalışanlara ve alt yükleniciye verilen eğitimlerle, enerji konusunda bilincin arttırılarak; enerji tüketiminde duyarlılığın arttırılmasını,
 • Hizmet kalitesini etkileyen tüm süreçleri iyileştirmek ve yenilikler ortaya koymak
 • Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, gereken yatırımları yapmak ve çalışanların eğitimi ve katılımı ile sürekli gelişmeyi garanti altına almak
 • Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altına tutarak, çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmeyi,
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve enerji, isg, çevre mevzuatına uymayı,
 • Faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz etkileri en aza indirmeyi,
 • Sürekli gelişen sistemimizle çevre korumayı ürün kalitesi ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri ile birlikte uygulayan şirket olmayı,
 • Belirlemiş olduğumuz çevre amaçlarımızı planlamayı ve takip etmeyi taahhüt ederiz.
 • Organizasyonun her seviyesindeki çalışanlarıyla, Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite ‘den sorumlu olmak, ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, standart ve katılımcı gereksinimlerine uymak,
 • Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve projeleri sürdürülebilir çözümler çerçevesinde en yüksek kaliteyi sağlamak için, çalışanların katılımını, katkısını, yeterliliğini ve motivasyonunu artırmaya gayret etmek,
 • Liderleri aracılığıyla, tüm çalışanları ve çalışan temsilcilerini risk temelli düşünme ve süreç bazlı yaklaşıma teşvik etmek ve İSG çalışmalarına dahil etmek,
 • Belirlenen riskleri azaltmayı ve tehlikeleri ortadan kaldırmayı sağlamak,
 • Çevre, insan, malzeme, ürün, hizmet ve katılımcı memnuniyetini iyileştirme kabiliyetini etkileyebilecek risk ve fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak,
 • Kaza/olayları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tüm önlemleri almak,
 • Güvensiz çalışmaları durdurmanın herkesin sorumluluğu olduğu bilincini sağlamak,
 • Potansiyel acil durumları belirlemek ve bunlara karşı hazırlıklı olmak,
 • Doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve adalet değerlerini takip etmek, İnsan hakları ve kültürel değerlere saygılı olmak,
 • İlgili tarafların beklentilerinin dikkate alınması için beklenti ve şikâyet mekanizmasını uygulamak,
 • Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamak, uygulamaları sürekli izlemek ve iyileştirmek.

İSG TAAHHÜT

 

 • Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Faaliyetleri Kapsamında; Elektrik, Su, Gaz Dağıtımı, İnşaat Faaliyetleri (Parke, Yol Yapımı, Asfaltlama ve Kanalizasyon Alt Yapısı), Atık Suların Arıtımı hizmetleri konusunda kaliteli ve verimli hizmetin ancak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında yapılabileceği bilincinde ve İSG kültürünü benimsemiştir.
 • Bu nedenle çalışanlarımızın, işyerinde ve sahada geçirdiği süre içerisinde tehlike ve riskten kendilerini ve çalışma arkadaşlarını sakınmaları, normal ve sağlıklı hallerini sürdürmelerini sağlamaları ve İSG bilincine sahip olmaları öncelikli hedefimizdir.
 • Bu ilkemizi İSG kültürü ile hayata geçirmek üzere Afyon OSB olarak; ISO 45001:2018 standartlarına uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmuştur ve daimi olarak daha iyi seviyelere taşımak adına sürekli güncelliği ve uygulanabilirliği sağlamaktadır.
 • Bu sistemle birlikte; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapmasında gerekli İSG tedbirleri alınarak:
  • Tüm çalışanların sağlık durumlarının korunması,
  • Makine ve ekipmanlarının korunması,
  • Risklerin azaltılması, Tehlikelerin minimum seviyeye indirgenmesi,
  • Verimliliğin yükselmesi,
  • Yasal dayanaklar ve İnsani gerekliliklere uyulması,
  • Sürekli iyileştirmelerin sağlanması,
  • Düzeltici faaliyetlerin uygulanması,
  • Sıfır kaza hedefi ile çalışmalar yapılması,
  • İSG kültürünün benimsenmesini

Üst Yönetim olarak taahhüt ederiz.