Bu sayfayı yazdır

TEŞVİKLER

TEŞVİK VEREN KURULUŞLAR

 

 
 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Destekleri

 

Yatırım Destekleri

2012 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna tanıtılan Türkiye’nin yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile yürürlüğe girmiş; Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 2012/1 sayılı Tebliğ’de tanımlanmıştır. Afyonkarahisar Yatırım Teşvik Sisteminde 4. Bölgede yer almaktadır.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SGK Teşvik ve  Destekleri 

1-6486 Sayılı Kanunda Öngörülen Sigorta Primi Teşviki Düzenlemeleri

2-4447 Sayılı Kanunun 50 nci Maddesinin Beşinci Fıkrasında Öngörülen Sigorta Primi Teşviki

3-5746 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Prim Desteği

4-5510 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Prim Desteği

5-4857 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Prim Desteği