Perşembe, Haziran 17, 2021

Genel bilgiler

1- Teşvikler

Organize Sanayi Bölgemiz, Zafer Kalkınma Ajansı faaliyet bölgesinde bulunmaktadır.

TEŞVİK MEVZUATI DIŞINDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARA SAĞLANAN VERGİ MUAFİYETLERİ

                •İnşaat bitim tarihini takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl Emlak Vergisi Muafiyeti

Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi işleten bölgelerde faaliyet gösteren firmalar Atıksu Bedeli’nden muaf tutulmaktadır.

Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV’den Muaf’tır

Bina inşaat harcı ve yapı kullanma izin harçlarından muaf tutulmaktadırlar.

Tevhid ve ifraz işlem harçlarından muaf tutulmaktadırlar.

 

 

Afyonkarahisar’da Uygulanan Teşvikler

            Organize Sanayi Bölgeleri’nin yatırım imkanlarının geliştirilmesi açısından Yeni Teşvik Sisteminde, Organize Sanayi Bölgelerine yapılan yatırımların bir alt bölge desteklerinden yararlandırılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, ilimize yatırım yapacak yatırımcılar, 4 ncü Bölge desteklerinden yararlanabilecek iken, Organize Sanayi Bölgemize yatırım yapıldığı takdirde 5 nci Bölge Desteklerinden yararlanabileceklerdir.

            DESTEKLER:

            A)  GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ:  Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır.

            B) KDV İSTİSNASI VE İADESİ : 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV’den istisna edilebilir. Aynı hüküm, teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanır.

            C) FAİZ DESTEĞİ : Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;

 a) 4 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde dört puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı,

b) 5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,

 c) Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek stratejik yatırımlar, AR-GE yatırımları ve çevre yatırımları için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,

            Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

   D) SİGORTA PRİMİ İŞ VEREN HİSSESİ DESTEĞİ: Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla;

a) Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,

         b) Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanır.

            4. Bölgede 31.12.2013 Tarihine kadar yapılan yatırımlarda 6 yıl, 1.1.2014 tarihi itibariyle 5 yıl; Afyonkarahisar OSB’de (5. Bölgede)  31.12.2013 tarihine kadar yapılacak yatırımlarda 7 yıl, 1.1.2014 tarihinde sonra yapılan yatırımlarda ise 6 yıl Sigorta Primi İşveren Hissesinden yararlanılabilir. Destek tutarı, 4 ncü Bölge yatırımlarda, yatırım tutarının % 25’i, 5 nci Bölge yatırımlarında ise yatırım tutarının % 35’ini geçemez.

            E) VERGİ İNDİRİMİ: Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ
Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%)  İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) 
Yatırım Dönemi  İşletme Dönemi 
30 70 30 70
40 80 50 50


GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

Ayrıca Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren firmalar, Zafer Kalkınma Ajansı’nın yayınladığı teşviklerden ve destek konusuna göre KOSGEB desteklerinden % 60 oranında yararlanabilmektedir. 

2- Yol Mevcudu

Organize Sanayi Bölgemizdeki yollarımızın 22.352 mt Asfalt kaplama, 4390 mt kilitli parke kaplama olmak üzere yollarımızın toplam uzunluğu 26.742 metre’dir. Altyapı personelimiz tarafından yollarımızın imkanlar çerçevesinde bakımı yapılmakta olup, ağır hava şartlarında buzla mücadele ekibimiz bulunmaktadır

3- Atık Su Durumu

Hizmet veren firma (ismi, irtibat, bilgileri) 

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi

Yönetim Kurulu Başkanı: Bekir YEŞİLAY

Bölge Müdürü: Ali Ulvi AKOSMANOĞLU

Çevre Mühendisi: Süreyya Osman İNANIR

Eposta:Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Tel: 0272 221 14 65-66

Fax: 0272 221 14 67

Hat Büyüklüğü (mm/m³/gün)

Ø500lük =2398 mt

Ø400lük=14712 mt

Ø300lük=4011 mt

Atık Su Arıtma Tesisinin İsmi ve yeri

Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliği ile 10 yıllık protokol imzalanmıştır.

Mevcut Arıtma Tesisinin Kapasitesi

Atık suyun boşaltma limiti (m³)

Ortalama Günlük atık su boşaltma maliyeti (dolar /m³)

4- Doğalgaz Bilgileri

Doğal gaz- Tedarikçi (İsmi,irtibat bilgileri) : 

AKSA Afyon Doğalgaz AŞ 

Karaman Mh Gazlıgöl Cd Özer Sitesi No:21 

Doğalgaz Kapasitesi (sm³/saat) : 

Kurulu Kapasite:41.000 sm³/saat 

Hat Büyüklüğü & basıncı : 

Polietilen Hat : 38.000 mt 4-6 Bar

Çelik Hat : 7.000 Mt 12-19 Bar

2010 Sene Sonu itibariyle Abone Sayısı :

87 Abone

 

TÜKETİM:

Sıra

Yıl

Toplam Tüketim/sm³

Toplam Kayıt/Ay

1

2012

5.254.590,00 12

2

2011

5.902.650,00 12

3

2010

4.339.933,00 12

5- Su ve Su Tüketimi

Su-Tedarikçi (ismi,irtibat bilgileri) 

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı 

Temiz Su Kapasitesi (m³/saat) 

6 m³/saat 

Hat Büyüklüğü (en,uzunluk) &basıncı(mm bar/psi)

22.477,00 mt 5-6 Atü

 

SU TÜKETİMİ:

Sıra

Yıl

Toplam Tüketim/

Toplam Kayıt/Ay

1

2012

26.862,00 12

2

2011

26.804,00 12

3

2010

23.263,00 12

6- Elektrik Tüketimi ve Enerji Gücü

ELEKTRİK TÜKETİMİ:


Sıra
 

Yıl 

Toplam Tüketim 

Toplam Kayıt/Ay 

1

2012

113.284.100,00 12

2

2011

102.524.359,00 12

3

2010

95.269.128,00 12

4

2009

78.037.620,00 12

 

ENERJİ GÜCÜ:

Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğüne Ait Trafo Sayısı

40

Toplam Güç

27.440 kVA

Bölge Sanayicilerinin Tesis Ettiği Trafo Sayısı

125

Toplam Güç

74.580 kVA

Toplam Trafo

165 Trafo

Toplam Güç

102.020 kVA

7- Lojistik Durumu

En yakın otoyol 

Yol adı/Uzaklığı

E96-D300 Ankara-İzmir Karayolu /1 Km

En Yakın Demiryolu İstasyonu

İstasyon Adı/Uzaklığı

Ali Çetinkaya Garı/ 2 km

En Yakın Liman

Liman Adı/Uzaklığı

Antalya /300 Km

İzmir /330 Km

En Yakın Hava Limanı

Havalimanı Adı/Uzaklığı

Zafer Bölgesel Havaalanı /50 km

En yakın Gümrük

Gümrük Adı/Uzaklığı

Afyonkarahisar Gümrük Md.lüğü/ 2 km

En Yakın Şehir Merkezi

Şehir Merkezi Adı/Uzaklığı

Afyonkarahisar /4 Km

Hata
  • JUser: :_load: 180 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.

Son Haberler

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Organize Sanayi Bölgesi Afyonkarahisar / TÜRKİYE
Tel: 0(272) 221 14 65-66      Fax: 0(272) 221 14 67
Copyright © 2011 | Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım ve Programlama