Cumartesi, Şubat 23, 2019
Hata
  • JUser: :_load: 180 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.

Zafer Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Destek Programları

 

       Zafer Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Mali Destek Programları Sanayide Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (2015 SAREP) ve Sosyal Kalkınma ve Beşeri Gelişme Altyapı Mali Destek Programı (2015 SOBEP) 19 Şubat 2015 tarihinde açıklanmıştır. 

       Sanayide Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (2015 SAREP) ile Mikro ve küçük ölçekli işletmeler öncelikli olmak üzere TR33 Bölgesi’nde imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılarak Bölge’nin sürdürülebilir ve dengeli ekonomik gelişimine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

2015 SAREP Öncelikler

  1. İhracat potansiyeli bulunan veya ithal ikamesi olabilecek yeni ürünlerin üretilmesi ya da mevcut ürünlerde katma değerin artırılmasına yönelik olarak Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi; işletmelerin Ar-Ge kapasitesinin artırılması

  2. Yeni ürünlerin üretilmesi, mevcut ürünlerde katma değerin veya çeşitliliğin artırılmasına yönelik olarak ürün ya da üretim süreci yenilikleri (inovasyon) yapılması
  3. İşletmelerin uluslararasılaşma ve markalaşma düzeylerinin artırılmasına yönelik olarak ürün ve üretim süreçlerinde kalite standardizasyonun sağlanması; pazarlama kapasite ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi

       Sosyal Kalkınma ve Beşeri Gelişme Altyapı Mali Destek Programı (2015 SOBEP) ile TR33 Bölgesi’nin yaşanabilirlik düzeyini ve beşeri sermayesini artırmak suretiyle Bölge’nin sosyoekonomik dönüşümüne katkı sağlayacak altyapıların oluşturulması amaçlanmaktadır.

2015 SOBEP Öncelikler

  1. Kent merkezlerinde sosyal ve kültürel yaşamın canlandırılması ve kent cazibesinin artırılması amacıyla kent dokusu ile uyumlu olacak şekilde donatıların tesis edilmesi

  2. Dezavantajlı  grupların  sosyal  hizmetlere  erişimini  ve  sosyoekonomik  yaşama entegrasyonunu kolaylaştırıcı altyapıların tesis edilmesi

  3. Yerelde önem arz eden sektörlerde nitelikli işgücü yetiştirilmesi amacıyla uygulamalı mesleki ve teknik eğitime yönelik altyapıların tesis edilmesi

Destek programları hakkında ayrıntılı bilgiye ve ilgili dokümanlara www.zafer.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

Son Haberler

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Organize Sanayi Bölgesi Afyonkarahisar / TÜRKİYE
Tel: 0(272) 221 14 65-66      Fax: 0(272) 221 14 67
Copyright © 2011 | Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım ve Programlama