Çarşamba, Ocak 27, 2021
Hata
  • JUser: :_load: 180 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.

ZAFER-İN OPERASYONU KOBİ EĞİTİMLERİ BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK ARTTIRMA TOPLANTILARI BAŞLADI

 ZAFER-İN OPERASYONU KOBİ EĞİTİMLERİ

BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK ARTTIRMA TOPLANTILARI BAŞLADI

     Manisa, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya illerinde ve ilçelerinde gerçekleşecek 17 toplantıda, Ocak 2017’den itibaren KOBİ işveren ve çalışanlarına yönelik düzenlenecek eğitim programları hakkında bilgilendirme yapıldı.

      Zafer Kalkınma Ajansı’nın Operasyon Faydalanıcısı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın Sözleşme Makamı olduğu Zafer-İN Operasyonu kapsamında, Ocak-Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecek KOBİ Eğitimleri hakkında Bilgilendirme ve Farkındalık Arttırma Toplantıları başladı.

       Zafer Kalkınma Ajansı’nın Operasyon Faydalanıcısı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın Sözleşme Makamı olduğu Zafer-İN Operasyonu kapsamında, Ocak-Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecek KOBİ Eğitimleri hakkında Bilgilendirme ve Farkındalık Arttırma Toplantısı 16 Kasım 2016 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz toplantı salonunda düzenlendi.  

        Sanayicilerimizin yoğun katılım gösterdiği bilgilendirme toplantısında, sanayicilerimizden gelen eğitim talepleri de Zaferin Operasyonu yetkililerine iletildi.

     İşletmelerin, sektördeki değişim ve teknolojik gelişmeler nedeniyle farklılaşan taleplere uyum sağlayabilmesi için Bölge’de insan kaynaklarını güçlendirmeyi hedefleyen Yalın Üretim Programı, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı, Mesleki Beceri Geliştirme Programları’ndan oluşan Zafer-İN Operasyonu KOBİ Eğitimleri;  tecrübeli yerli ve yabancı uzmanlar tarafından ücretsiz verilecek.

 ZAFER-İN OPERASYONU KÜNYE:

 Proje: TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması için Teknik Destek Projesi

 Faydalanıcı: T.C. Zafer Kalkınma Ajansı

 Sözleşme Makamı: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

 Yürütücü Konsorsiyum: Lider- WYG Türkiye; Ortaklar- Project Group, International Development Ireland Ltd (IE)

 Operasyon Bütçesi: 4,1 Milyon Avro

 Projenin Süresi: 20 Ay

 Operasyon Başlangıç Tarihi: 7 Ocak 2016

 Uygulama Alanı: TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak)

Sürdürülebilir Proje Çıktısı: Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi (BİGEM)

 Zafer-İN Operasyonu KOBİ Eğitimlerinin Hedefi Nedir?

       Zafer-İN Operasyonu kapsamında düzenlenen KOBİ Eğitimleri, Bölge’de belirlenen 9 öncelikli sektörde işveren ve çalışanların mesleki beceri seviyelerinin ve hizmet sunma kalitelerinin arttırılmasını hedeflemektedir. Bu eğitimler tecrübeli yerli ve yabancı uzmanlar tarafından ücretsiz verilen eğitim modülleri olarak tasarlanmıştır. Projenin eğitim hedefi 100.000 saattir.

 Bir İşletmenin KOBİ Tanımına Uyması İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

         Resmi gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde KOBİ tanımı “250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 40 milyon TL’yi aşmayan ve bu yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca KOBİ olarak adlandırılan ekonomik birimleri” ifade eder.

 Eğitim Başlıkları Nelerdir?

Eğitimler 3 modül olarak tasarlanmıştır;

-       KOBİ’ler için Yalın Üretim Programı

-       KOBİ işveren ve çalışanları için İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı

-       KOBİ çalışanları için Mesleki Beceri Geliştirme Programları

Zafer-İN Operasyonu KOBİ Eğitimlerinden Kimler Yararlanabilir?

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinde faaliyet gösteren KOBİ işveren ve çalışanları eğitim programlarına başvurabilir.

Projenin Yalın Üretim ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programları (Liderlik, Motivasyon, Çalışan Katılımı) TR33 Bölgesi’nde bulunan KOBİ’lerde “yerinde eğitim” ile uygulanacaktır.  Mesleki Beceri Geliştirme Programlarına ise tüm KOBİ çalışanları ve işverenleri kişisel başvuruda bulunabilir.

Eğitimler Ne Zaman Başlayacak ve Ne Zamana Kadar Devam Edecek?

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinde verilecek olan eğitimler, Ocak 2017'de başlayacak ve Temmuz 2017’de sona erecektir.

Eğitimler Ücretli Mi?

Zafer-İN Operasyonu kapsamında verilecek olan eğitimlerin tümü ÜCRETSİZDİR.

Eğitimlere Nasıl Başvuruda Bulunulacak?

Eğitim başvuru formlarına, Zafer-İN Operasyonu’nun internet sitesinden -www.zaferin.org.tr -ulaşmak ve başvuruda bulunmak mümkündür.

Ayrıca Bölge çapında düzenlenecek Zafer-İN Operasyonu KOBİ Eğitimleri Bilgilendirme Toplantıları’nda Eğitim Formları doldurularak başvuruda bulunulabilinir.

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinde düzenlenecek olan Bilgilendirme Toplantılarının tarihlerine www.zaferin.org.tr’denulaşmak mümkündür.

Eğitim Konuları Nasıl Belirlendi?

Tüm eğitim programları, Bölge’de belirlenen öncelikli sektörlerdeki mevcut iş gücünün demografik profilini çıkarmak, kısa-orta-uzun vadeli işgücü arz ve taleplerine yönelik projeksiyon oluşturmak için yapılan Sektörel İş Gücü Analizleri sonucunda ortaya çıkan piyasa taleplerine göre belirlenmiştir. İş Gücü Analizi sonuçları Bölge çapında düzenlenen Sektörel İstişare Toplantılarında KOBİ temsilcileriyle paylaşılarak onların görüş ve önerileri doğrultusunda son haline getirilmiştir.

Eğitimler Nerede Verilmektedir?

KOBİ’ler için Yalın Üretim Programı ve KOBİ’ler için İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı, kurum talepleri çerçevesinde kurumun kendisinde veya uygulama sahasında belirlenen bir toplantı salonunda verilecektir.

KOBİ çalışanları için Mesleki Beceri Geliştirme Programları ise eğitim konu başlıklarına ve katılımcı sayısına uygun olarak belirlenecek mekânlarda gerçekleştirilecektir.

Eğitimlerin ne zaman başlayacağı, eğitim saatleri, eğitim mekânları vb. bilgilere Operasyon web sitesinden www.zaferin.org.tr erişilebilir.

Eğitimlerin Süresi Ne Kadardır?

Eğitim süreleri, verilen eğitimlerin içeriklerine ve ders saatlerine göre farklılık göstermektedir.

Eğitim Portalı

Tüm kayıtlı katılımcılar Operasyon web sitesinde (www.zaferin.org.tr) yer alan Eğitim Portalı’ndan eğitim takvimine, eğitim programlarının müfredatlarına ve eğitim materyallerine ulaşabilecektir.

Mesleki Yeterlilik Sınavına Girme Hakkı

MYK destekli eğitim programlarına katılanlar, ilgili Mesleki Yeterlilik Sınavı’na girme hakkı yakalayacaktır.

Eğitim Kurumları Hangileridir?

Proje kapsamında akredite edilen tüm eğitim kurumları adil, şeffaf ve rekabetçi seçim sürecine uygun olarak belirlenmiştir. Her eğitim kurumu yüksek kalitede mesleki eğitim garantisi vermektedir.

ZAFER-İN OPERASYONU KOBİ EĞİTİMLERİ KAPSAMI

I-             YALIN ÜRETİM PROGRAMI

TR33 Bölgesi KOBİ’leri için uygulanacak olan Yalın Üretim Programı’nda yerli ve yabancı eğitim uzmanları firmaların süreç, operasyon ve verimliliklerini arttırmak için destek verecek; mevcut üretim sistemlerini değerlendirerek uygulamalardaki boşlukları tespit edecek; yetersizlikleri, çıkmazları, kalite sorunlarını ve atık problemlerini saptayacaktır. Ardından her firma için bir eylem planı oluşturulacaktır. Uzman, KOBİ’nin onaylanan eylem planını uygulamasına destek verecektir.

Her firmada, Yalın Üretim Programının uygulanması için uygun araç ve yöntemler kullanılacaktır. Eğitim uzmanı işletmenin değerlendirmesini yaptıktan sonra hangi yalın üretim konularının ele alınacağına karar verecektir. Bu başlıklarla sınırlı olmamak üzere değer akışı haritalaması, atölye ortamında değişikliklerin yapılması, malzeme/stok ve bilgi akışının kolaylaştırılması, TPM, 5S, Kaizen, tek parça akışı (geçerli olduğunda), süreç sabitleme ve çeşitli verimlilik iyileştirmeleri yapılacaktır.

 II-            İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI

Günümüz iş dünyasında, etkin liderliğin, motivasyonun ve çalışan katılımının önemi giderek şirket kârını arttırmakta ve herkesin çalışmaktan memnun olduğu ve açık hedeflere yönelik faaliyet gösterdiği bir çalışma ortamı oluşturmaktadır.

 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Eğitim Programı TR33 Bölgesi’ndeki KOBİ çalışanlarına yönelik hazırlanmıştır ve tüm çalışanlara, gerçek rekabetçi ortamda geliştirip uygulayabilecekleri özgün çözümler bulmaya destek vermeyi amaçlamaktadır. 

 Bu eğitim modülü 3 konuyu ele almaktadır: “Liderlik”, “Motivasyon” ve “Çalışan Katılımı”. Katılımcıların iş hayatındaki uyum yeteneklerinin yükseltilmesini ve şirket rekabetçiliğini geliştirmeyi hedeflemektedir.

III-           MESLEKİ BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

Günümüz iş dünyasında yaşanan hızlı değişim, bireylerin mesleki becerilere sahip olmalarını gerekli kılmaktadır. Bu beceriler bireylerin daha uzun süre çalışma hayatında kalmalarına, iş yaşamında verimliliklerinin artmasına ve değişen iş ve yaşam koşullarına daha hızlı uyum sağlamalarına imkân vermektedir.

Zafer-İN Operasyonu KOBİ Eğitimleri kapsamında tekstil, deri ve ilgili ürünler, kauçuk ve plastik, metalik olmayan diğer mineraller, fabrikasyon metal ürünleri, elektrikli teçhizat, mobilya, turizm ve gıda sektörlerine yönelik olarak birçok eğitim programı düzenlenmektedir.

Proje kapsamındaki eğitimlere katılanların sertifikasyon ve sınav ücretleri Zafer-İN Operasyonu bütçesinden karşılanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Organize Sanayi Bölgesi Afyonkarahisar / TÜRKİYE
Tel: 0(272) 221 14 65-66      Fax: 0(272) 221 14 67
Copyright © 2011 | Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım ve Programlama