Salı, May 21, 2019
Hata
  • JUser: :_load: 180 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri Hakkında

yambis

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından; 3194 sayılı İmar Kanunu' nun 28, 42 ve 44 üncü maddelerini değiştiren 5940 sayılı Kanuna dayanılarak çıkartılan, 16 Aralık 2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik" gereği inşaat ve tesisat işlerinde yapım taahhüdü üstlenen müteahhitlerin 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren Yetki Belgesi Numarası almaları zorunluluğu getirilmiştir.

Yapı müteahhidinin ilgili İdarece 3194 sayılı İmar Kanunu' nun 42 inci maddesine aykırı faaliyetinin tespit edilmesi durumunda, Yetki Belgesi Numarası Kanunun ilgili maddeleri uyarınca iptal edilecektir. Yine 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren Yetki Belgesi olmayan veya yönetmelikçe belirlenen cezai nedenlerden dolayı Yetki Belgesi Numarası iptal edilenler, ülkemizin hiçbir yerinde ruhsatlı bir yapının müteahhitliğini üstlenemeyecektir.

Yetki Belgesi Numarası' nın, ilgili İdarelerce düzenlenen yapı ruhsatı standart formunun 40' ıncı bölümü ile yapı kullanma izin belgesi standart formunun 44' üncü bölümünde yer alan "yapı müteahhidi yetki belge numarası" hanesine kaydedilmesi zorunludur. Uygulamada aksaklığa ve yığılmalara engel olmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kayıtlarına ulaşılabilen yaklaşık 120.000 müteahhide "Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası" oluşturulmuştur. Gerçek kişiler T.C. kimlik numaraları, tüzel kişiler vergi numaraları ile http://yambis.cevresehircilik.gov.tr adresinden "Vatandaş Girişi" linkinden yetki belgesi numaraları olup olmadığını sorgulayabilmededir. Yetki belgesi numarası olmayan gerçek kişilerin oda kayıt belgeleri, tüzel kişilerin ise oda kayıt belgeleri ile birlikte kuruluş ve yönetim organlarını gösterir ticaret sicil gazeteleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca; http://yambis.cevresehircilik.gov.tr adresinde yer alan "Vatandaş Girişi" linkinden elektronik ortamda başvuru yapıp, istenilen belgeler ile birlikte bu alanda dolduracakları başvuru formu çıktısını imzalayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine ulaştırmaları Vatandaşlar ise; aynı sistem üzerinden vatandaş girişi yaparak yetki belgesi iptal edilen müteahhitlerin listesini görebildiği gibi, iş yaptırmayı düşündüğü müteahhidin T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası ve Yetki Belgesi Numarasından biriyle o müteahhidin durumunu sorgulayabileceklerdir.      Yapı Ruhsatı düzenlemeye yetkili idareler, kendilerine yapı ruhsatı almak üzere başvuran geçici veya gerçek kişi yapı müteahhitlerini T.C. Kimlik Numaralarıyla, tüzel kişi yapı müteahhitlerini vergi numaralarıyla, ortaklıklarda da ortaklığa ait vergi numaralarıyla yetki belgesi numarasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) veri tabanından sorgulayarak, sorgulanan yetki belgesi numarasının aktif olması halinde yapı ruhsatın ilgili hanesine aktaracak ve ruhsat düzenlenmesini sağlayacaktır.


Son Haberler

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Organize Sanayi Bölgesi Afyonkarahisar / TÜRKİYE
Tel: 0(272) 221 14 65-66      Fax: 0(272) 221 14 67
Copyright © 2011 | Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım ve Programlama