Pazartesi, May 25, 2020
Hata
  • JUser: :_load: 180 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mevzuatı ve Uygulanması Hakkında Eğitim Toplantısı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 7 Nisan 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Kanunun amacı kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Kanun kapsamında,

a)      Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,

b)      Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

c)      KVKK Kurulu tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

d)    Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir. Denilmektedir.

KVKK gereklerini yerine getirebilmek ve olası bir cezai müeyyede ile karşılaşmamak için Bölge Müdürlüğümüz tarafından, Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek 2019 Programı kapsamında TR33/19/TD/Y/0111 referans numarası ile eğitim toplantısı 9 Mart 2020 ile 14 Mart 2020 tarihleri arasında OSB Toplantı Salonunda 3 grup halinde eğitim faaliyeti düzenlenecektir. 

Teknik destek kapsamında, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü personelleri ve Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan 50 kişiden fazla çalışanı olan veya 25 Milyon TL’den yüksek cirosu olan işletmelerin İnsan Kaynakları Departmanları, Bilgi İşlem Sorumluları başta olmak üzere gerek çalışanlara gerekse de müşterilere ait kişisel verilerle bir şekilde ilişkisi bulunan personeller bu eğitimden yararlanabilecektir.

           Eğitim Programı,  Mevzuat Bilgilendirme ve Teknik uygulama Eğitimi olarak iki aşamadan oluşacaktır. 3 Grup şeklinde düzenlenecek eğitimin, 9-10-11 Mart Tarihlerinde Mevzuat Bilgilendirme Eğitimi, 12-13-14 Mart Tarihlerinde Teknik Uygulama Eğitimi şeklinde olacaktır. 

9-10-11 Mart 2020

12-13-14 Mart 2020

Mevzuat Bilgilendirme Eğitimi

Teknik Uygulama Eğitimi

Uluslararası Mevzuatta Kişisel Verilerin Korunması Kanunları,

Ulusal Mevzuatta Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Tarihçesi,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel veri güvenliği risklerinin analizi, Kişisel veri işleme politikaları oluşturma

KVKK’ya İhtiyaç Duyulmasının Nedenleri, KVKK’ya Göre Kurumların Sorumlulukları, KVKK’nın Diğer Kanun ve Mevzuatla olan İlişkisi

 

Veri İşleme İlkeleri

KVKK’ya İlişkin İdari ve Cezai Yaptırımlar, Kişisel Veri Nedir,

Kişisel Veri Örnekleri,

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

KVKK

Uyum

Projesi Aşamaları

Veri İlkeleri,

KVKK’ya Göre Sorumluluklar (Veri Sorumlusu, Veri İşleyen, İlgili Kişi, vb.)

KVKK’ya İlişkin Teknik Tedbirler,

KVKK ile ISO/IEC 27001’in İlişkisi

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları, Aydınlatma Yükümlülüğü,

Kişisel veri envanterinin hazırlanması

Siber Güvenliğin Sağlanması,

Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi

Kişisel veri envanterinin hazırlanması

Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin Sağlanması,

Kişisel Verilerin Bulutta Depolanması

Kişisel veri envanterinin sınıflandırma, önceliklendirme ve etki sıralaması

Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedariği, Geliştirme ve Bakımı

Kişisel veri envanterinin sınıflandırma, önceliklendirme ve etki sıralaması

Kişisel Verilerin Yedeklenmesi

Son Haberler

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Organize Sanayi Bölgesi Afyonkarahisar / TÜRKİYE
Tel: 0(272) 221 14 65-66      Fax: 0(272) 221 14 67
Copyright © 2011 | Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım ve Programlama