Pazar, Ağustos 01, 2021
Hata
  • JUser: :_load: 180 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.

İlan ve Reklam Vergisi Hakkında Duyuru

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 12. Maddesinde, belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın, ilan ve reklam vergisine tabi olduğu belirtilmişse de, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. Maddesinde belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanının belediye sınırlarını kapsadığı, belediye meclisi ile mücavir alanlara da belediye hizmeti götürülebileceği ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklı olduğu ifade edilmiştir.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun Gelirler Başlıklı 12. Maddesinde organize sanayi bölgelerinin gelirleri sayılmış (k) fıkrasında ilan ve reklam gelirlerine de yer verilmiştir.

Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerden, belediyeler tarafından ilan ve reklam vergisi tahsil edilemeyeceğine dair mahkeme kararları eklerde sunulmuştur.

Son Haberler

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Organize Sanayi Bölgesi Afyonkarahisar / TÜRKİYE
Tel: 0(272) 221 14 65-66      Fax: 0(272) 221 14 67
Copyright © 2011 | Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım ve Programlama